Vyhlášení výběru pracovníka

VYHLÁŠENÍ VÝBĚRU PRACOVNÍKA K ZABEZPEČENÍ ÚDRŽBY

AREÁLU A PROVOZU OBČERSTVENÍ

Výkonný výbor TK Pernštýn 1897 Pardubice o.s. vyhlašuje výběr pracovníka k zabezpečení údržby areálu a provozu občerstvení v klubovně TK a období 1.4. – 30.9.2010.

                               Základní předpoklady:

  •  údržbářská zručnost               
  • živnostenské oprávnění k provozu občerstvení
  • potřebná úroveň jednání v kolektivu

                              

                               Podmínky přijetí:

  • zabezpečení požadované činnosti v rámci dohody o provedení práce podle zákoníku práce a dohody podle občanského a živnostenského zákoníku nebo pouze dohody podle občanského a živnostenského zákoníku za podmínek stanovených výkonným výborem,
  • provádění prací zaměřených na úpravu dvorců, údržbu zařízení v areálu TK a úklid v budově TK v souladu s povinnostmi vydanými výkonným výborem,
  • zajištění provozu občerstvení pro členy TK v době určené výkonným výborem a částečná úhrada energií a vody spotřebovaných v klubovně TK v dohodnuté výši,
  • předložení písemné nabídky včetně telefonického popř. mailového spojení předsedovi výkonného výboru p. Hrubému do 28.2.2010.

            Podmínky plnění dohody budou se zájemci projednány osobně.

Výkonný výbor TK Pernštýn 1897 Pardubice o.s.                                                                3. února 2010

Napsat komentář