Historie klubu

Počátky tenisu v Pardubicích jsou datovány rokem 1896. V tomto roce postavil v dnešním prostoru za pasáží u Smilovy ulice první tenisový dvorec pardubický občan baron Arthur Kraus, nadšený propagátor tenisu a sportovec vůbec. Ve stejném roce na svém dvorci zorganizoval první tenisový turnaj o titul mistra královského komorního města Pardubic, kterého se zúčastnilo 9 hráčů.

To byl v Pardubicích nepochybně historicky nejvýznamnější tenisový počin, na jehož základě byl podle dostupných dokumentů oficiálně založen v roce 1897 tenisový klub. Tenisoví nadšenci, kteří klub založili, stáli po hospodářské výstavě v roce 1903 u budování dvorců tenisového odboru Sportovního klubu (SK) Pardubice, jehož je náš klub jednoznačným přímým nástupcem. Dva kurty byly vybudovány Na Olšinkách. Před 1. světovou válkou klub dokázal udržet svoji činnost, a to i přes řadu technických a finančních problémů. Klub tehdy sdružoval 20 členů. V roce 1912 se také uskutečnilo první utkání družstev mezi SK Pardubice a SK Hradec Králové.

První světová válka přirozeně rozvoj tenisu zastavila. V poválečné době byla činnost klubu obnovena, přičemž tenis v Pardubicích byl významně ovlivněn především založením našeho souseda – klubu LTC Pardubice v roce 1922 a otevřením jeho dvorců Pod Zámkem v roce 1924. K obrovskému rozmachu však došlo po roce 1931, kdy se v Pardubicích uskutečnila výstava tělovýchovy a sportu, která byla otevřena prezidentem Masarykem. Po této významné události se počet dvorců v Pardubicích, který před rokem 1930 činil 14, zdvojnásobil. V roce 1932 byly také otevřeny dvorce druhého našeho největšího souseda – dnešní TJ Tesla Pod Vinicí. Z hlediska historie našeho klubu je pak důležité, že se SK Pardubice v této době přestěhoval z Olšinek na Nový stadion.

Po 2. světové válce již byl areál klubu podobný tomu dnešnímu. O výstavbu dvorců a klubovny se zasloužil v roce 1946 především stavitel Ráliš. Klub SK Pardubice byl potom několikrát přejmenován – postupně na Městský závodní klub (MZK), Tatran, Továrny mlýnských strojů (TMS) a nakonec Slovan TMS Pardubice. V roce 1991 členové klubu na valné hromadě rozhodli o osamostatnění klubu a o odchodu od tělovýchovné jednoty Slovan TMS a přijetí názvu Tenisový klub Pernštýn Pardubice. Dnešní název Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice o. s. schválila valná hromada v roce 2007. Tak tedy šel více jak stoletý vývoj klubu, který se u příležitosti 100. výročí založení dostal i na stránky Zlaté knihy Mezinárodní tenisové federace.

Klub patřil vždy k předním tenisovým stánkům východočeského regionu, obecně byla známa vysoká úroveň jeho společenského života, která byla dána kvalitou funkcionářů. V této souvislosti je nutno vzpomenout poválečné předsedy klubu pány Seidla a Pecinu, dlouholetými předsedy pak byli pánové Němec a Říha. Prvním odvážným předsedou, který šel v roce 1991 po osamostatnění do vedení klubu, byl Otakar Vaňha. Od roku 1994 pracoval ve funkci předsedy klubu po dobu 10 let Tomáš Čapoun. V roce 2004 potom rozhodla valná hromada o změně řídící struktury klubu a vytvoření funkce prezidenta klubu, do které byl zvolen Karel Přibyl. Po dobu jeho volebních období vykonávali funkci předsedy Marie Lelková a Pavel Hrubý. V současné době je prezidentem klubu Milan Chmelař. Vedle prezidentů a předsedů ve prospěch klubu vždy pracovali neúnavní a obětaví funkcionáři, mezi nimiž zaslouží vedle pana Ráliše připomenutí alespoň Zbyněk Kuna, „Bůňa“ Břehovský, Mirek Kincl, Ruda Vašák, Mirek Mikulecký, Radek Ehl.

Jaký by to ale byl tenisový klub bez hráčů. I ti zde byli vynikající a k těm nejlepším patřil Petr Štrobl, mistr republiky z let 1962 a 1963, vítěz dorosteneckého mistrovství republiky – Pardubické juniorky z r. 1958 a dále reprezentant republiky v Davisově poháru v letech 1962 a 1963 a v Galeově poháru v roce 1959 a 1961. Našimi členy byli i vítězové Pardubické juniorky z roku 1959 Kacovský a z roku 1977 Dušan Pohl, dále mistr republiky do 16 let Šimáček. Kacovský rovněž  reprezentoval naši republiku v Galeově poháru, a to v roce 1961. Je nutno vzpomenout i Jardu Hemerku, mnohonásobného mistra republiky v kategoriích seniorských soutěží, který si své dominantní postavení na seniorském žebříčku udržel až do své smrti.

Současný klub se před uvedenými předchůdci nemá za co stydět. Hlavní vizitka klubu, kterou je 1. mužstvo dospělých, úspěšně startovalo mezi lety 2006 a 2015 v 1. tenisové lize. V současnosti hraje 2. ligu. Mládežnická mužstva bojují každoročně o nejvyšší mety. Škoda, že klubovou péči o závodní tenis neviděly orgány, které v klubu zrušily tréninkové středisko mládeže pro spádovou oblast východočeského regionu, které několik let vychovávalo nové tenisové naděje. Vedle závodního tenisu se úspěšně rozvíjí i tenis rekreační. Obrovským impulsem rozvoje závodního i rekreačního tenisu byla výstavba přetlakové haly v roce 1996, jejíž nákup byl motivován především značným nedostatkem zimních tréninkových kapacit v té době. Díky hale byl však po dlouhé době zaveden celoroční klubový život, který umožňuje nepřetržité provozování tenisu nejen členů klubu ale i široké pardubické veřejnosti.

Tenisový klub vyjadřuje poděkování a vzdává hold všem, kteří se o úspěchy ve více jak stoleté historii TK Pernštýn 1897 zasloužili. S úctou pak klub vzpomíná na všechny hráče a funkcionáře, kteří se s ním již nemohou podělit o radost ze současných úspěchů. Zvláštní poděkování patří také Statutárnímu městu Pardubice, všem velkým i drobným sponzorům, bez jejichž podpory by činnost klubu nebyla reálná.