Výkonný výbor klubu

PREZIDENT Milan CHMELAŘ
VÝKONNÝ VÝBOR
Předseda, sportovní ředitel: Radek Ehl
Místopředseda, tajemník: Tomáš Čapoun
Legislativa Jan Duchoslav
Hospodář: Marie Lelková
Metodika, sport: Jan Čapoun
Technické řízení a provoz: Pavel Holub
Seniorský a rekreační tenis: Jiří Petružálek
KONTROLNÍ KOMISE: Ladislava Navrátilová – předsedkyně
Petr Kára – člen
Miloš Pecháček – člen