Montáž haly

Montáž přetlakové haly je plánována na sobotu 4. října 2014 od 8.00 h.

Brigáda po dobu minimálně 8 hodin je povinná pro všechny  hráče (příp. jejich rodiče), kterým klub poskytuje příspěvek na zimní trénink. Omluvy v odůvodněných případech přijímá pouze sportovní ředitel.Účast ostatních brigádníků je vítána, tito účastníci mohou využít nabídku na 3 hodiny hraní v hale zdarma (v sobotu v termínu dle dohovoru se správcem haly). V případě nepříznivého počasí se informujte na náhradní termín u správce haly p. Hledíka.

Napsat komentář