Demontáž haly

V pátek 30. 3. proběhne demontáž nafukovací haly. Rodiče hráčů, kteří obdrželi příspěvek na halu mají účast povinnou. Účast ostatních je vítána. Je to možnost, jak odpracovat brigádu, která je povinná dle pokladní vyhlášky klubu. Výkonný výbor děkuje za případnou pomoc.