Zápasové soustředění žactva

V sobotu 30. 5. se konalo na dvorcích TK Pernštýn jednodenní soustředění staršího a mladšího žactva. Zúčastnilo se 18 starších a mladších žáků. Velmi povedená akce byla zaměřena na zápasovou přípravu před soutěžemi družstev a jednotlivců. Sraz byl zakončen opékáním buřtů a teambuildingem hráčů. Velké díky patří panu Prausovi, který se postaral o občerstvení během soustředění.