VALNÁ HROMADA

Prezident TK zve všechny členy na řádnou schůzi valné hromady TK Pernštejn 1897 o.s., kterou svolal na 10. dubna 2012 od 18,00 hod. do klubovny TK.
Návrh programu valné hromady:
1. Zahájení,schválení programu
2.Voba pracovního předsednictva a komisí návrhové,mandátové a volební
3. Schválení jednacího řádu
4. Zpráva o činnosti výkonného výboru od poslední valné hromady
5. Zpráva o sportovní činnosti klubu od poslední valné hromady
6. Zpráva o hospdaření od poslední valné hromady
7. Zpráva prezidenta o činnosti klubu od poslední valné hromady
8. Diskuse k předneseným zprávám
9. Odstoupení prezidenta TK
10. Návrhy na funkci prezidenta TK
11. Vystoupení kandidátů na funkci prezidenta TK
12. Volby prezidenta TK,členů výkonného výboru a zástupců TK na schůzi účastníků sdružení
13. Vystoupení zvoleného prezidenta TK, jmenování předsedy výkonného výboru
14. Rámcový rozpočet na léta 2012-2013
15. Diskuse k vystoupení prezidenta TK a návrhhů rozpočtu
16. Usnesení a závěr

Napsat komentář