Valná hromada 2024

Pozvánka na schůzi valné hromady

Vážení sportovní přátelé,
dovoluji si Vás pozvat na řádnou schůzi valné hromady TK Pernštýn 1897 Pardubice z.s., kterou jsem svolal na 3. června 2024 od 18.00 hodin do klubovny areálu Tennis Port Pardubice. Navrhuji Vám následující program valné hromady:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Volba pracovního předsednictva a komisí návrhové a mandátové
  3. Schválení jednacího řádu
  4. Zpráva předsedy VV o činnosti klubu v roce 2023
  5. Diskuse k přednesené zprávě
  6. Zpráva mandátové komise
  7. Návrhy na úpravu Stanov TK Pernštýn 1897 Pardubice z.s.
  8. Diskuse k návrhu na úpravu Stanov
  9. Schválení úpravy Stanov
  10. Usnesení a závěr

Milan Chmelař, v.r.
prezident TK

Jednací řád (PDF)
Program (PDF)