Poplatky za rok 2021

Od úterý 27. 4.2021 se vybírají členské a hrací poplatky (případně brigáda a skříňka). Platba probíhá převodem na účet klubu (v poznámce uveďte jméno a příspěvky). Číslo účtu TK Pernštýn 2301877606/2010.

V případě dotazů kontaktujte ekonomku klubu paní Lelkovou (602 739 203) nebo Radka Ehla (731 537 109).
Více zde https://www.tkpernstyn.cz/o-webu/pokladni-vyhlaska/