Pokladní vyhláška

Tenisový klub  Pernštýn 1897 Pardubice z.s.

Příloha č. 1 k usnesení VV 02/19

POKLADNÍ VYHLÁŠKA NA LETNÍ SEZÓNU 2019

1. POPLATKY ČLENŮ TK   Kč
1.1. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:  500,-
1.2. HRACÍ POPLATKY:  
·      dospělí 1.500,-
·      děti a mládež do 18 let (ročník 1999 a mladší)  800,-
1.3. POPLATKY ZA SLUŽBY:  
·      poskytnutí skříňky na celý rok 400,-
·      úhrada brigádnické činnosti – žactvo 10-14 let, dorostenky, ženy (5 hodin) 500,-
                                                      – ostatní (10 hodin) 1.000,-
   
2. POPLATKY NEČLENŮ TK  
JEDNORÁZOVÝ HRACÍ POPLATEK NA 1 DVOREC 60 MINUT:  
·      v době od 11.00 do 14.00 hodin pro všechny nečleny 100,-
·      v době do 11.00 a od 14.00   – dospělí 200,-
                                                     – děti a mládež do 18 let 100,-

POZNÁMKY:

  1. Podmínky a zásady využívání dvorců členy i nečleny TK stanovuje Provozní řád TK.
  2. Poplatky nečlenů TK zahrnují rovněž využití sociálního zařízení za podmínek stanovených Provozním řádem TK.
  3. V případě společného hraní členů a nečlenů TK uhradí nečlen poměrnou část jednorázového poplatku (tj. za dvouhru 1/2 a za čtyřhru 1/4 poplatku).
  4. V roce 2019 jsou od hracích poplatků (bod 1.2.) osvobozeni prezident TK, členové výkonného výboru, čestní členové TK a kapitáni závodních mužstev.
  5. Děti do 9 let (ročník 2010 a mladší) jsou osvobozeny od brigádnické povinnosti.

Pokladní vyhláška na letní sezónu 2019 byla schválena na schůzi výkonného výboru TK Pernštýn 1897 Pardubice z.s. dne 11. února 2019 a tímto dnem vstupuje v platnost.

Mgr. Radek Ehl v.r.

předseda výkonného výboru