Kurty otevřeny

Od středy 8. 4. lze využívat tenisové dvorce za podmínek dodržování předpisů dle nařízení vlády ČR (viz. usnesení níže). Další podmínkou pro nástup na dvorec je zaplacení členských a hracích příspěvků (případně skříňky či brigády) na základě pokladní vyhlášky klubu pro rok 2020.

Příspěvky uhraďte na účet klubu 34833561/0100. V poznámce uveďte jméno hráče a co platíte (např. členské, hrací mládež, brigády). Případné informace poskytne ekonomka klubu paní Lelková (tel. 602 739 203).
Brigády jsou možné odpracovat individuálně po domluvě se správcem klubu panem Švandou (tel. 722 523 096) v co nejbližší době.

Z Usnesení vlády ČR ze 6. 4. 2020

3. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

– nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

– společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

– nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,

včetně cesty za účelem tohoto sportování.

4. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 hod. do konce nouzového stavu

III.

Mimořádné opatření ze dne 30 března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky, až na některé výjimky, se doplňuje o další výjimku tak, aby bylo umožněno sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě apod., avšak zpravidla se zachováním všech klíčových opatřeních k likvidaci šíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:

– běhu,

– chůzi,

– cyklistice,

– gymnastice,

– venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu,

– jízdě na koni,

– golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu),

tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště,

– lyžování a snowboardingu,

– vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou osobách v lodi,

– sportovní střelbě,

– bojovým, silovým a úpolovým sportům,

– sportovnímu letectví,

a to na venkovních sportovištích.

Zdravý pohyb, zejména v podobě shora uvedených sportů, přispívá k udržování dobrého zdravotního stavu lidí, což napomáhá prevenci vzniku onemocnění včetně COVID-19. Zároveň je však třeba nadále v této fázi šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky dodržovat přísná pravidla omezení společenského kontaktu a šíření kapánek.

Povoluje se výjimka z příkazu nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, v případě sportování na venkovních sportovištích, pokud skupina sportujících je oddělena od jiných sportujících a jejich skupin, popřípadě jiných osob určitou fyzickou překážkou (např. plotem oddělené kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal), nebo se sportující nacházejí alespoň 2 metry od jiných osob. Je zřejmé, že při sportování dochází typicky k intenzivnějšímu dýchání a rouška nebo respirátor ztěžuje dýchání. V případě vodních sportů by nošení roušky mohlo být vyloženě nebezpečné až život nebo zdraví ohrožující.