Rubrika:Informace

Valná hromada odložena

Vzhledem k současné situaci je Valná hromada klubu, která se měla uskutečnit během dubna, odložena na období, kdy se již budou moci lidé scházet ve větším počtu. O novém termínu budou členové včas informováni.

Čtěte více

Kurty otevřeny

Od středy 8. 4. lze využívat tenisové dvorce za podmínek dodržování předpisů dle nařízení vlády ČR (viz. usnesení níže). Další podmínkou pro nástup na dvorec je zaplacení členských a hracích příspěvků (případně skříňky či brigády) na základě pokladní vyhlášky klubu pro rok 2020.

Příspěvky uhraďte na účet klubu 34833561/0100. V poznámce uveďte jméno hráče a co platíte (např. členské, hrací mládež, brigády). Případné informace poskytne ekonomka klubu paní Lelková (tel. 602 739 203).
Brigády jsou možné odpracovat individuálně po domluvě se správcem klubu panem Švandou (tel. 722 523 096) v co nejbližší době.

Z Usnesení vlády ČR ze 6. 4. 2020

3. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

– nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

– společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

– nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,

včetně cesty za účelem tohoto sportování.

4. Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 hod. do konce nouzového stavu

Čtěte více

Kurty se připravují

V pátek 27. 3. se demontovala nafukovací hala. Od té doby se kurty připravují na jarní sezónu a věříme, že situace umožní hru co nejdříve.

Čtěte více

Hala uzavřena

Hala TK Pernštýn zůstává uzavřená z důvodů vládních nařízení. Případné informace u trenérů nebo u správce haly. Děkujeme za pochopení

Čtěte více

Turnaje zrušeny

ROZHODNUTÍ ČTS O ZRUŠENÍ SOUTĚŽÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2008 Sb., o ochraně veřejného zdraví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 toto mimořádné opatření.

Čtěte více