Výkonný výbor klubu

 • PREZIDENT
  •  Milan CHMELAŘ
 • VÝKONNÝ VÝBOR
  • Předseda, sportovní ředitel:                   
   •  Radek Ehl
  • Místopředseda, tajemník:
   • Tomáš Čapoun
  • Legislativa:
   • Ing. Jan Duchoslav
  • Hospodář:                 
   • Marie LELKOVÁ
  • Metodika, sport:               
   • Jan Čapoun
  • Marketing:
   • Michal Kacetl
  • Technické řízení a provoz:                
   • Pavel Holub
  • Seniorský a rekreační tenis:               
   • Jiří Petružálek
 • KONTROLNÍ KOMISE:
  • Ladislava Navrátilová – předsedkyně
  • Petr Kára – člen
  • Miloš Pecháček – člen